Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. / Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйл/

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ

2016-11-29   |   Админ

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ
 Шүүхээс эрх зүйн маргааныг шийдвэрлэхтэй холбогдсон үйлчилгээ үзүүлсний төлөө иргэн, хуулийн этгээдийн төлж байгаа мөнгөн хөрөнгийг улсын тэмдэгтийн хураамж гэнэ. 
 Улсын тэмдэгтийн хураамжийг урьдчилан нэхэмжлэгчээр төлүүлж нэхэмжлэл хангагдсан тохиолдолд хариуцагчаар төлүүлэн нэхэмжлэгчид буцаан олгоно. 
 Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр, магадлалд гомдол гаргах тохиолдол мөн улсын тэмдэгтийн хураамжийг урьдчилан төлсөн байна.
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд зааснаарэд хөрөнгийн чанартай үнэлж болох нэхэмжлэлд нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс хамаарч тэмдэгтийн хураамж нь дараах хэмжээтэй байна.
 
Нэхэмжлэлийн үнийн дүн 
/төгрөгөөр/
Хураамжийн хувь, хэмжээ 
/төгрөгөөр/

0-130 000

4550 төгрөг.

130 001-650 000

4550 төгрөг дээр 130 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 3 хувийг нэмнэ.

650 001-1 300 000

20150 төгрөг дээр 650 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 2.4 хувийг нэмнэ.

1 300 001-13 000 000 35750 төгрөг дээр 1 300 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 1.6 хувийг нэмнэ.
13 000 001-ээс дээш 222950 төгрөг дээр 13 000 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 0.5 хувийг нэмнэ.
 
Харин эд хөрөнгийн бус, түүнчлэн үнэлэх боломжгүй нэхэмжлэлд 70 200 төгрөг байна. 
Захиргааны хэргийн шүүх эд хөрөнгийн бус захиргааны байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаатай холбоотой маргааныг хянан шийдвэрлэдэг тул үнэлэх боломжгүй нэхэмжлэлд хамаардаг тул тус шүүхэд нэхэмжлэл гаргах тохиолдолд 70200 төгрөгийн улсын тэмдэгтийн хураамжийг урьдчилан тушаасан байх шаардлагатай.
Та ямар тохиолдолд улсын тэмдэгтийн хураамж төлөхөөс чөлөөлөгдөх боломжтой вэ? 
Нэхэмжлэгч иргэн, хуулийн этгээд та хуульд зааснаар төлбөрийн чадваргүй болох нь түүний тайлбар, бусад нотлох баримтаар тогтоогдсон буюу хуульд заасан бусад үндэслэл байвал түүнийг улсын тэмдэгтийн хураамж төлөхөөс шүүгчийн захирамжаар чөлөөлж болно. 
Нэхэмжлэгч улсын тэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлүүлэх хүсэлт гаргахдаа хүсэлтийг гаргах болсон шалтгаан, төлбөрийн чадваргүй болохоо нотолсон баримтыг хавсаргаж өгөх шаардлагатай. 
Жишээ нь: Оршин суугаа газрын Засаг даргын тодорхойлолт /нэн ядуу, эмзэг бүлгийн/, суралцдаг бол тухайн сургуулийн тодорхойлолт, группэд байдаг бол группийн дэвтрийн хуулбар гэх мэт төлбөрийн чадваргүй болохоо нотолсон бусад баримтуудыг шүүхэд гаргаж өгнө.
Улсын тэмдэгтийн хураамжийг шүүхээс буцаан олгох тохиолдлууд:
Шүүх нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан,
•         Шүүхээс тогтоосон хугацаанд нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр хангаж ирүүлээгүйгээс нэхэмжлэлийг буцаасан,
•         Давж заалдах буюу хяналтын журмаар гомдол гаргасан этгээд шүүх хуралдаанаас өмнө түүнээсээ татгалзвал,
•         Давж заалдах болон хяналтын шатны шүүх таны гаргасан гомдлыг үндэслэлтэй гэж үзэж шүүхийн шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгосон буюу өөрчилсөн тохиолдолд гомдол гаргагчаас гомдол гаргахдаа төлсөн хэмжээгээр,
Харин хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг сайн дураар хүлээн зөвшөөрч биелүүлсэн шалтгаанаар нэхэмжлэгч гаргасан нэхэмжлэлээсээ татгалзсан бол нэхэмжлэгчийн урьдчилан төлсөн улсын тэмдэгтийн хураамжийн тал хувийг буцаан олгоно. 
Мөн хэргийн оролцогчийн хүсэлтээр түүний эд хөрөнгийн болон бусад байдлыг харгалзан шүүхийн шийдвэрээр улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх хэмжээг багасгах буюу хугацааг хойшлуулах, эсхүл хэсэгчлэн төлүүлж болно. 
 

Та улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх бол

 

1

Хүлээн авагч байгууллага

Чингэлтэй дүүргийн санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

2

Хүлээн авагч банк

Улаанбаатар хотын банк

3

Мөнгөн дүн

70.200 төг

 

Татварын Е-ТАХ системд бүртгэлтэй бол

 

1

Байгууллагын регистрийн №

9129278

2

Байгууллагын нэр

НДЗХАШШ

Тамгын газар

3

Мөнгөн дүн

70.200 төг

Улсын тэмдэгтийн хураамжийг хэрхэн төлөх талаарх мэдээллийг Татварын ерөнхий газрын цахим хуудаснаас авна уу.

http://www.mta.mn/c/view/73220

 

Та тодорхойлолт авах хураамж төлөх бол

 

1

Хүлээн авагч байгууллага

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл

2

Хүлээн авагч банк

Төрийн сан банк

3

Дансны дугаар

100900005001

4

Мөнгөн дүн

10.000 төг


Нэхэмжлэлийн загварууд


/Газрын маргаан/
НИЙСЛЭЛ ДЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД
НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ
 
20___оны ___ сарын __ өдөр                                                                                             Улаанбаатар хот
 
Нэхэмжлэгчийн нэр: 
 Нэхэмжлэгчийн оршин суугаа газрын хаяг: 
_______________________ хот /аймаг/, ______________________ дүүрэг /сум/, ______________________хороо /баг/, ____________________ гудамж, _____________ тоот
Нэхэмжлэгчийн утас: ____________________, ____________________
Хариуцагч байгууллага, албан тушаалтан: _________________________________
Хариуцагчийн оршин суугаа газрын хаяг: _________________________________
Хариуцагчийн утас: ______________________________
Нэхэмжлэлийн шаардлага: 
________________________ Засаг даргын _____ оны ______ сарын _____-ны өдрийн ____ дугаар захирамжийн __________________-д холбогдох хэсгийг хүчингүй болгуулах.
Нэхэмжлэлийн үндэслэл: 
Хавсаргасан материал: 

- Нэхэмжлэл 2 хувь
- Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
- Иргэний үнэмлэхний хуулбар 
/Компани нэхэмжлэл гаргаж байгаа бол иргэний үнэмлэх, компанийн дүрэм, гэрчилгээ зэргийг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/
- Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
- Кадастрын зураг
- Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн хуулбар
- Нийслэлийн Засаг даргын 20___ оны __ сарын __-ны өдрийн албан бичиг
 
Нэхэмжлэл гаргасан:                                           _____________________
                                        /гарын үсэг/                        /нэрийн тайлал/
 
АНХААРАХ ЗҮЙЛ: 
/ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХУУЛЬ БУС ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБОГДСОН АСУУДЛААР ШҮҮХЭД ХАНДАХЫН ӨМНӨ ЗААВАЛ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГАД УРЬДЧИЛАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРМААР ХАНДАХ ЁСТОЙ. /ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 60 ДУГААР ЗҮЙЛ//
 
 

/Төрийн албаны маргаан/

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД

НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ
 
20___оны ___ сарын __ өдөр                                                                                             Улаанбаатар хот
 
Нэхэмжлэгчийн нэр: 
Ургийн овог:____________ Эцгийн нэр _____________ Өөрийн нэр____________________
Нэхэмжлэгчийн оршин суугаа газрын хаяг: 
_______________________ хот /аймаг/, ______________________ дүүрэг /сум/, ______________________хороо /баг/, ____________________ гудамж, _____________ тоот
Нэхэмжлэгчийн утас: ____________________, ____________________
Хариуцагч байгууллага, албан тушаалтан: _________________________________
Хариуцагчийн оршин суугаа газрын хаяг: _________________________________
Хариуцагчийн утас: ______________________________
Нэхэмжлэлийн шаардлага: 
________________________ даргын _____ оны ______ сарын _____-ны өдрийн ____ дугаар тушаалыг хүчингүй болгуулах, урьд эрхэлж байсан ажилд эгүүлэн тогтоолгоа, ажилгүй байсан хугацааны цалинг гаргуулах, эрүүл мэндийн даатгал болон нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх
Нэхэмжлэлийн үндэслэл: 

Хавсаргасан материал: 

- Нэхэмжлэл 2 хувь
- Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
- Иргэний үнэмлэхний хуулбар
/Компани нэхэмжлэл гаргаж байгаа бол иргэний үнэмлэх, компанийн дүрэм, гэрчилгээ зэргийг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/
- Ажилд томилогдсон тушаал
- Үр дүнгийн гэрээг дүгнэсэн илтгэх хуудас
- Ажлаас чөлөөлсөн, сахилгын шийтгэл ногдуулсан тушаалын хуулбар
- Төрийн албаны зөвлөлийн 20___ оны __ сарын __-ны өдрийн албан бичиг
 
 
Нэхэмжлэл гаргасан:                                           _____________________
                                      /гарын үсэг/                        /нэрийн тайлал/
 
Анхаарах зүйл: Төрийн жинхэнэ албан хаагч үндэслэлгүйгээр ажлаас чөлөөлөгдсөн, ажил албан тушаал бууруулсан гэж үзвэл шүүхэд хандахын өмнө заавал Төрийн албаны төв болон салбар зөвлөлд урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааны журмаар хандах ёстой. /Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйл/
Харин Төрийн жинхэнэ албан хаагч, сахилгын шийтгэл ногдуулсан тухай шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзвэл энэ тухай гомдлоо тухайн шийдвэрийг мэдсэн өдрөөс хойш 1 сарын дотор төрийн дээд шатны байгууллага, эсхүл шүүхэд гаргаж болно. /Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.8/
 
 

/Шүүхийн шийдвэр албадан гүйцэтгүүлэх хүсэлт/

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД

ХҮСЭЛТ ГАРГАХ НЬ
 
20___оны ___ сарын __ өдөр                                                                           Улаанбаатар хот
 
Хүсэлтийн товч утга: Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн _____ оны ___ сарын _____-ны өдрийн шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн _____ оны _____ сарын _____-ны өдрийн магадлал, Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны шүүх хуралдааны _____ оны ___сарын ___ өдрийн ___ тогтоолыг албадан гүйцэтгүүлэх тухай 
 
Хүсэлтийн дэлгэрэнгүй тайлбар: 


Хавсаргасан материал: 

 
- Хүсэлт 1 хувь
- Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн _____ оны ___ сарын _____-ны өдрийн шийдвэр, 
- Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн _____ оны _____ сарын _____-ны өдрийн магадлал, 
- Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны шүүх хуралдааны _____ оны ___сарын ___ өдрийн ___ тогтоол
 
Хүсэлт гаргасан:                                           _____________________
                                        /гарын үсэг/                        /нэрийн тайлал/
 
Хүсэлт гаргагчийн оршин суугаа хаяг: ________________

Холбоо барих утас: _______________________________ 

 


/Шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоол албадан гүйцэтгүүлэх хүсэлт/

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД

ХҮСЭЛТ ГАРГАХ НЬ
 
20___оны ___ сарын __ өдөр                                                                           Улаанбаатар хот
 
Хүсэлтийн товч утга: Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн _____ оны ___ сарын _____-ны өдрийн шүүгчийн захирамж, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн _____ оны _____ сарын _____-ны өдрийн тогтоолыг албадан гүйцэтгүүлэх тухай 
 
Хүсэлтийн дэлгэрэнгүй тайлбар: 

Хавсаргасан материал: 

 
- Хүсэлт 1 хувь
- Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн _____ оны ___ сарын _____-ны өдрийн шүүгчийн захирамж /шүүхийн тогтоол/ 
- Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн _____ оны _____ сарын _____-ны өдрийн тогтоол 
 
Хүсэлт гаргасан:                                           _____________________
                                        /гарын үсэг/                        /нэрийн тайлал/
 
Хүсэлт гаргагчийн оршин суугаа хаяг: ________________

Холбоо барих утас: _______________________________ 

 


/Нэхэмжлэл гаргах хугацаа сэргээлгэх хүсэлт/

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД

ХҮСЭЛТ ГАРГАХ НЬ
 
20___оны ___ сарын __ өдөр                                                                           Улаанбаатар хот
 
Хүсэлтийн товч утга: “________________________ Засаг даргын _____ оны ______ сарын _____-ны өдрийн ____ дугаар захирамжийн __________________-д холбогдох хэсгийг хүчингүй болгуулах” шаардлага бүхий нэхэмжлэл гаргах хөөн хэлэлцэх хугацаа сэргээлгэх тухай 
 
Хүсэлтийн дэлгэрэнгүй тайлбар: /Энэ хэсэгт хугацаа сэргээлгэх хүндэтгэн үзэх шалтгаанаа дэлгэрэнгүй тайлбарлан бичихын зэрэгцээ холбогдох баримтыг нотлох баримтын шаардлага хангуулан хавсаргана/
Хавсаргасан материал: 

 
- Хүсэлт 1 хувь
- Эмнэлгийн магадлагаа
- Холбогдох төрийн захиргааны байгууллагад хандсан талаар баримтууд
 
Хүсэлт гаргасан:                                           _____________________
                                        /гарын үсэг/                        /нэрийн тайлал/
 
Хүсэлт гаргагчийн оршин суугаа хаяг: ________________

Холбоо барих утас: _______________________________ 

 


/Тендерийн маргаан/

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД

НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ
 
20___оны ___ сарын __ өдөр                                                                                             Улаанбаатар хот
 
Нэхэмжлэгчийн нэр: 
 Нэхэмжлэгчийн оршин суугаа газрын хаяг: 
_______________________ хот /аймаг/, ______________________ дүүрэг /сум/, ______________________хороо /баг/, ____________________ гудамж, _____________ тоот
Нэхэмжлэгчийн утас: ____________________, ____________________
Хариуцагч байгууллага, албан тушаалтан: _________________________________
Хариуцагчийн оршин суугаа газрын хаяг: _________________________________
Хариуцагчийн утас: ______________________________
Нэхэмжлэлийн шаардлага: 
________________________ газрын тендерийн үнэлгээний хорооны _____ оны ______ сарын _____-ны өдрийн шийдвэрийг хүчингүй болгуулах, _______________ газрын ___ дугаар тендер сонгон шалгаруулалтыг хүчингүй болгуулах, дахин тендер явуулахыг _______________ газарт даалгах
Нэхэмжлэлийн үндэслэл: 

Хавсаргасан материал: 

- Нэхэмжлэл 2 хувь
- Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
- Компанийн дүрэм, гэрчилгээ
- Тендер шалгаруулалтанд оролцсонтой холбоотой баримтууд /нотлох баримтын шаардлага хангуулан хавсаргах/ 
- Сангийн яамны /Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын/ 20___ оны __ сарын __-ны өдрийн албан бичиг
 
Нэхэмжлэл гаргасан:                                           _____________________
                                        /гарын үсэг/                        /нэрийн тайлал/
 
АНХААРАХ ЗҮЙЛ: 
/Тендерт оролцогч нь шүүхэд хандахын өмнө заавал ТБОНӨХБАҮХАтХ-ын 11.2-т заасныг зөрчсөн болон тендерийн баримт бичиг бэлтгэх явцад өрсөлдөөнийг хязгаарласан ямар нэгэн зөрчил гарсан гэж үзвэл гомдлоо тендерийн нээлт хийхээс өмнө Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт, захиалагчийн шийдвэрийг эс зөвшөөрсөн, хуульд заасан хугацаанд захиалагч шийдвэр гаргаагүй, эсхүл гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай гомдлыг зөвхөн Сангийн яаманд тус тус ажлын 5 өдрийн дотор гаргаж хариу авсан байх ёстой. /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 55.1/
 
 

/Улсын бүртгэлийн маргаан/

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД

НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ
 
20___оны ___ сарын __ өдөр                                                                                             Улаанбаатар хот
 
Нэхэмжлэгчийн нэр: 
 Нэхэмжлэгчийн оршин суугаа газрын хаяг: 
_______________________ хот /аймаг/, ______________________ дүүрэг /сум/, ______________________хороо /баг/, ____________________ гудамж, _____________ тоот
Нэхэмжлэгчийн утас: ____________________, ____________________
Хариуцагч байгууллага, албан тушаалтан: _________________________________
Хариуцагчийн оршин суугаа газрын хаяг: _________________________________
Хариуцагчийн утас: ______________________________
Нэхэмжлэлийн шаардлага: 
__________ дүүргийн ___ дугаар хороо, _________ гудамж, ____ байрны ____ тоот орон сууцыг __________________-ны нэр дээр бүртгэсэн ___________ дугаар бүхий өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийг хүчингүй болгуулах
Нэхэмжлэлийн үндэслэл: 


Хавсаргасан материал: 

- Нэхэмжлэл 2 хувь
- Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
- Иргэний үнэмлэхний хуулбар
/Компани нэхэмжлэл гаргаж байгаа бол иргэний үнэмлэх, компанийн дүрэм, гэрчилгээ зэргийг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/
- Уг орон сууцыг өмчлөх эрхтэйгээ нотлосон баримт
- Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 20___ оны __ сарын __-ны өдрийн албан бичиг
 
 
 
Нэхэмжлэл гаргасан:                                           _____________________
                                        /гарын үсэг/                        /нэрийн тайлал/
 
 
 
АНХААРАХ ЗҮЙЛ: 
/Аливаа улсын бүртгэлийг хууль бус гэж үзвэл шүүхэд хандахын өмнө заавал Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааны журмаар хандаж, хариу авсан байх ёстой. /Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1/
 
 

/Татварын маргаан/

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД

НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ
 
20___оны ___ сарын __ өдөр                                                                                             Улаанбаатар хот
 
Нэхэмжлэгчийн нэр: 
 Нэхэмжлэгчийн оршин суугаа газрын хаяг: 
_______________________ хот /аймаг/, ______________________ дүүрэг /сум/, ______________________хороо /баг/, ____________________ гудамж, _____________ тоот
Нэхэмжлэгчийн утас: ____________________, ____________________
Хариуцагч байгууллага, албан тушаалтан: _________________________________
Хариуцагчийн оршин суугаа газрын хаяг: _________________________________
Хариуцагчийн утас: ______________________________
Нэхэмжлэлийн шаардлага: 
________________________ улсын байцаагчийн _____ оны ______ сарын _____-ны өдрийн ____ тоот актыг хүчингүй болгуулах 
Нэхэмжлэлийн үндэслэл: 


Хавсаргасан материал: 

- Нэхэмжлэл 2 хувь
- Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
- ________________________ улсын байцаагчийн _____ оны ______ сарын _____-ны өдрийн ____ тоот акт 
- Компанийн дүрэм, гэрчилгээ
- Татварын ерөнхий газрын /Нийслэлийн татварын газрын/ дэргэдэх маргаан таслах зөвлөлийн 20___ оны __ сарын __-ны өдрийн тогтоол
 
Нэхэмжлэл гаргасан:                                           _____________________
                                        /гарын үсэг/                        /нэрийн тайлал/
 
 
АНХААРАХ ЗҮЙЛ: 
/Нэхэмжлэгч нь Татварын алба болон татварын улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд хандахын өмнө дээд шатны байгууллага болон маргаан таслах зөвлөлд тус тус урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааны журмаар хандаж, хариу авсан байх ёстой. /Татварын ерөнхий хуулийн 72 дугаар зүйлийн 72.1, 72.2/
 
 


Нэхэмжлэлийн загваруудыг татаж үзэх бол энэ доор дарна уу?

Татаж үзэх